Rottebekæmpelse

Har du set rotter eller har mistanke om det, så har du pligt til at anmelde det til kommunen
Blanketter/Selvbetjening: 

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes.

 

Pr. 1. marts 2017 er bekæmpelsen af rotter i Syddjurs Kommune overgået fra Rentokil til kommunens afdeling Vej- og Ejendomsservice.

 

Anmeldelse af rotter foregår fortsat ved at klikke på ovennævnte link "Anmeld rotter" og udfylde skemaet.

 

Anmeldelse

Din anmeldelse vil blive behandlet hurtigst muligt, og normalt senest indenfor 4 hverdage. Bemærk at anmeldelser om rotter indendørs i beboelse, fødevarevirksomheder, institutioner (skole, børnehaver m.v.) håndteres senest næste hverdag.

Du vil blive kontaktet af Vej- og Ejendomsservice for aftale om besøg. Udgifter til tilsyn og bekæmpelse er betalt over ejendomsskatten.

Er der problemer med at anmelde rotter via det digitale anmeldelsessystem, kan du kontakte Vej- og Ejendomsservice på tlf.: 87 53 52 00 mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00, fredag kl. 8.00 - 13.00

 

Bekæmpelse i by- og landzone

I byer og sommerhusområder sker rottebekæmpelsen kun, hvis der foretages anmeldelse af rotter jf. overstående.

Alle ejendomme i landzonen skal som udgangspunkt hvert andet år have et tilsynsbesøg af kommunens rottebekæmpelsesfirma. Ejendomme med gentagne anmeldelser af rotter skal dog have hyppigere besøg.

 

Autorisation

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en forebyggende rottesikringsordning med en virksomhed eller institution, skal meddele det til Miljø og Klima.

 

Information og forebyggelse

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om forebyggelse mod rotteangreb

Ønsker du mere information om skadedyr kan du gå ind på dette link (link is external)

Miljøstyrelsen har udgivet følgende pjecer om:

  • Rotters smitterisiko
  • Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

 

Handlingsplan

Hvis du vil have yderligere information om Syddjurs Kommunes handlingsplan 2018-2020 for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, så klik på dokumentet herunder.

Herunder finder du også 2 pjecer om hvad du selv kan gøre for at undgå rotter.

 

Opdateret: 17-09-2018 11:16

Kontakt

Feedback