Rottebekæmpelse

Hvad gør du hvis du ser en rotte?
Blanketter/Selvbetjening: 

Enhver der observerer rotter eller tegn herpå, har pligt til straks at anmelde det til kommunen. Anmeldelse af rotter foregår ved at klikke på ovennævnte link ”Anmeld Rotter” og udfylde skemaet.

Er der problemer med at anmelde rotter via det digitale anmeldelsessystem, kan du ringe til Vej- og Ejendomsservice på tlf.: 87 53 52 00, mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00, fredag kl. 8.00 - 13.00.

Anmeldelser der foretages elektronisk her på hjemmesiden, registreres direkte i Rotteweb. Rottebekæmperen modtager derfor en elektronisk henvendelse hurtigere end en telefonisk henvendelse.

Din anmeldelse vil blive behandlet hurtigst muligt, og normalt senest indenfor 4 hverdage. Bemærk at anmeldelser om rotter indendørs i beboelse og i fødevarevirksomheder håndteres senest næste dag. Institutioner (skole, børnehaver m.v.) vil blive håndteret senest næste hverdag .

Når du har sendt en anmeldelse om rotter på din ejendom, vil du blive ringet op af vores skadedyrsbekæmper den førstkommende hverdag i tidsrummet 7.00 – 8.30 med henblik på, at I aftaler et tidspunkt, hvor skadedyrsbekæmperen kan komme på besøg. Der gøres opmærksom på, at der SKAL være nogen hjemme, første gang skadedyrsbekæmperen kommer på besøg.

Under fanen ”Bekæmpelse af rotter i weekender og på helligdage” er det nærmere beskrevet, i hvilke situationer der vil blive bekæmpet rotter i weekender og på helligdage.

Udgifter til tilsyn og bekæmpelse er allerede betalt over ejendomsskatten.

Husk at du som grundejer har pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt.

 

Opdateret: 04-01-2019 08:58

Kontakt

Feedback