Hvem må bekæmpe rotter?

Alle må bekæmpe rotter med smækfælder, men det kræver en autorisation, for at måtte bekæmpe rotter med gift. Den 1. januar 2018 trådte der en ny rottebekendtgørelse i kraft, som gør det muligt for en privat grundejer, at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom. Der er to forskellige slags autorisationer til rottebekæmpelse:

  • R1-autorisation er autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
  • R2-autorisation er autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse, må der ikke udleveres rottegift til borgere eller virksomheder. Det er alene autoriserede skadedyrsbekæmpere, som må udlægge, tilse og opfylde med gift.

Når skadedyrsbekæmperen lægger gift ud sker det i lukkede giftstationer, som placeres højst ti meter fra bygninger. Begrænsningerne i hvem der må håndtere rottegift, er fastsat for bl.a. at mindske risikoen for at rotterne udvikler resistens mod giftene.

Opdateret: 18-12-2018 11:33

Kontakt

Relaterede links

Feedback