Sådan undgår du rotter på din ejendom

 

Kommunen har udarbejdet 2 pjecer, som beskriver hvordan du kan undgå, at der kommer rotter på din ejendom. Du finder pjecerne nederst på siden.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om forebyggelse mod rotteangreb

Miljøstyrelsen har udgivet følgende pjecer om:

 • Rotters smitterisiko
 • Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Ønsker du mere information om skadedyr, så kan du læse Aarhus Universitets vejledninger 

 

Rotter er utrolig tilpasningsdygtige, og derfor umulige at udrydde. Men fordi de udgør en reel sundhedsfare, bekæmper man rotter overjordisk.

Der findes flere forskellige rottearter, men i Danmark er der stort set kun den Brune rotte (Rattus norvegicus) der er tilbage. Rottens tænder er meget stærke og vokser igennem hele livet. Rotten kan gnave igennem alt, som er mindre hårdt end jern.

En rotte er kønsmoden efter 7-8 uger og får gennemsnitligt 8 unger pr. kuld. Så to rotter kan hurtigt blive til mange på kort tid. Undersøgelser viser, at et rottepar kan blive til 862 på bare ét år.

Rotten er en dygtig svømmer og kan holde vejret i flere minutter, derfor klarer den sig fint i kloakker, ved vandløb og søer. Den er også en dygtig graver og klatrer, og kan klatre op ad lodrette ru vægge. Derudover kan den springe op til 75 cm, og flytte dæksler, som vejer mere end 1 kg.

Som grundejer er man forpligtet til at sikre og renholde sin ejendom, således at rotternes levevilkår indskrænkes mest muligt. https://pxl.host/jav1gtqjc2r41gnt42zc.pngSelve rottebekæmpelsen er allerede betalt over ejendomsskatten, men de eventuelle skader, som rotterne forårsager på din ejendom, skal du som husejer selv betale. Reparation af skader på kloaknettet uden for din grund betaler Syddjurs Spildevand.

Rottesikring af din ejendom omhandler bl.a. følgende:

Du skal

 • Sikre at affald og foder er utilgængeligt for rotterne
 • Undgå rod på ejendommen (løft opbevarede genstande 35 cm over jorden)
 • Sikre at døre slutter tæt (også stalddøre o. lign.)
 • Tjekke at alle vinduer er hele
 • Fjerne eller beskære bevoksning der er tæt på huset
 • Sikre at tagkonstruktionen er hel og slutter tæt
 • Sikre at facaden er hel og tæt
 • Tjekke om der er brud på kloaksystemet
 • Skrue metalriste til gulvafløb fast

 

 

Opdateret: 04-01-2019 11:59

Kontakt

Relaterede links

Feedback