Beredskabsplan for Vandforsyning

Drikker vand
Drikker vand

Syddjurs Kommune har på Byrådsmøde den 16. september 2015 vedtaget en beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen.

Planen er en del af den overordnede Beredskabsplan for Syddjurs Kommune.

Beredskabsplanen anvendes af Beredskabet, Syddjurs Kommune, de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) og andre involverede parter, ved løsning af beredskabs­mæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning.

Formålet, med både denne og vandværkernes egne beredskabsplaner, er at skabe grundlag for, at der i en akut forureningssituation kan handles hurtigt, målrettet og koordineret med henblik på at begrænse forureningsperioden mest mulig. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningens ressourcer i en beredskabssituation.

Opdateret: 02-11-2015 09:05

Kontakt

Relaterede links

Feedback