Forslag til Vandforsyningsplan 2018-2024

Syddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2018-24.

Høring

Forslaget til vandforsyningsplan er i høring i foråret 2018. I høringsperioden er der mulighed for at fremsende bemærkninger mv. til forslaget.

Høringsperiode 8. maj 2018-3. Juli 2018

Høringssvar sendes til grundvand@syddjurs.dk

 

Hvad indeholder vandforsyningsplanen?

Vandforsyningsplanen beskriver bl.a. forsyningsstruktur og udvikling for de vandværker, der forsyner kommunens borgere og virksomheder med rent drikkevand.

I Syddjurs Kommune er der 72 almene vandværker. Derudover er der mere end 60 mellemstore ikke-almene vandværker, ca. 830 ejendomme med eget vandforsyningsanlæg og ca. 65 vandforsyningsanlæg, som anvendes til vanding i landbruget.
 

Forslag til Vandforsyningsplan 2018-2024 for Syddjurs Kommune indeholder en tekstdel og en bilagsdel:

  • tekstdelen beskriver bl.a. målsætninger, fokusområder, forsyning og retningslinjer
  • bilagsdelen omfatter de tekniske data.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer danner baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Målsætning

Byrådets målsætninger for drikke- og grundvand er:

  • at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand
  • at arbejde for, at drikkevands­forsyningen skal baseres på en decentral vand­forsynings­­­­­struktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.

Fokus

I vandforsyningsplanen arbejdes der med nedenstående fokusområder for at sikre, at Byrådets målsætninger opfyldes:

  • Vandværkernes robusthed
  • Vandsamarbejder, og
  • Ressourceområder.

 

Forslag til Vandforsyningsplan 2018-24

Herunder finder du link til forslaget til Vandforsyningsplan 2018-24:

Forslag til Vandforsyningsplan 2018 - 2024

 

Kortbilag

På linket herunder kan vandforsyningsplanens kortmateriale tilgås.

Kort

 

 

Opdateret: 08-05-2018 13:06

Kontakt

Relaterede links

Feedback