Egen brønd/boring

Drikkevand fra private boringer og brønde

Der er ca. 840 husstande med egen boring eller brønd i Syddjurs kommune.

Gældende krav

Drikkevand fra private boringer og brønde. som forsyner 1-2 husstande skal overholde de gældende kvalitetskrav. Det er ejers ansvar, at holde øje med vandkvaliteten og forbedre den, hvis kravene ikke er overholdt. Det gælder også, hvis ejendommen er udlejet.

Kontrol

Vandet skal som minimum kontrolleres ved analyser fra et godkendt laboratorium hvert 5. år. Dette foregår ved en såkaldt Forenklet kontrol, hvor de vigtigste kvalitetsparametre kontrolleres, dvs. vandets indhold af bakterier, nitrat og fosfor.

Hvis der ønskes en hyppigere kontrol og/eller kontrol af flere kvalitetsparametre, f.eks. pesticider, er dette frivilligt.

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Syddjurs kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet, herunder private boringer og brønde. Det betyder at kommunen løbende overvåger analyseresultaterne og iværksætter en indsats, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Kommunens indsats i forhold til ejendomme med egen vandforsyning sker ud fra en prioriteret rækkefølge. De såkaldte ”følsomme forbrugere” har første prioritet, dvs. ejendomme med dagplejebørn, udlejningsejendomme, læger, tandlæger, virksomheder med ansatte mv.. Herefter kommer de øvrige husstande.

Hvert femte år sender kommunen et tilbud ud til alle ejendomme med egen vandforsyning om at tilmelde sig fælles bestilling af den lovpligtige vandprøve. Ved fællesbestilling i 2015 var prisen på vandprøven 375 kr.      

Find yderligere information i Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan her

 

Opdateret: 25-01-2017 11:15

Kontakt

Feedback