Indvindingstilladelser

Tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg skal ansøges ved kommunen
Blanketter/Selvbetjening: 

 

Tilladelser

Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Tilladelse til indvinding af vand, etablering af nye boringer og vandindvindingsanlæg gives af kommunen.

 

Ansøgning

Ønsker du at søge om indvinding af drikkevand eller indvinding af vand til markvanding skal du anvende Byg og Miljø løsningen.

Opdateret: 02-12-2014 09:50
Feedback