Vandkvalitet

Overvågning af vandkvaliteten

Syddjurs Kommune overvåger kvaliteten af drikkevandet fra de almene vandværker (over 10 ejendomme tilsluttet), fra de små ikke-almene vandværker (3-9 ejendomme) og fra ejendomme med egen vandforsyning (1-2 ejendomme).

Kommunen er tilsynsmyndighed og skal derfor have tilsendt en kopi af analyserapporterne direkte fra laboratoriet.

Vandværkerne har jf. lovgivningen pligt til at udtage vandprøver til nærmere analyse i såvel boringer (råvand) som behandlet afgangsvand fra vandværket, samt på ledningsnettet hos forbrugerne.

 

 

Miljøministeriet har fastsat kvalitetskrav i form af en højst tilladelig værdi for de stoffer der analyseres. Du kan herunder læse om de mest almindelige stoffer i drikkevandsanalyserne og hvilke kvalitetskrav der gælder jf. lovgivningen.

Vejledning til vandanalyse – Hvad betyder….? Se pdf-dokumentet herunder

 

BilagStørrelse
PDF icon vejledning til vandanalyse.pdf127.92 KB
Opdateret: 26-01-2017 09:03

Kontakt

Feedback