Vandværk, 3-9 husstande

Et ikke alment vandforsyningsanlæg er et vandforsyningsanlæg, som forsyner 3-9 husstande. I Syddjurs Kommune er der 31 ikke-almene vandværker

Gældende krav

Drikkevand fra de ikke-almene vandværker skal overholde de gældende kvalitetskrav. Det er ejerens ansvar at forbedre vandkvaliteten, hvis kravene ikke er overholdt.

Kontrol

Det er Syddjurs Kommune, som fastlægger analysefrekvensen ud fra hvor meget vand vandforsyningen distribuerer jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse.

Hvis vandet i et vandforsyningsanlæg vedvarende ikke har en tilfredsstillende vandkvalitet kan kontrolhyppigheden skærpes.

Tilsyns- og myndighedsopgaver

Syddjurs kommune varetager tilsyns- og myndighedsopgaver indenfor vandforsyningsområdet, herunder de ikke-almene vandværker. Det betyder at Syddjurs Kommune fører tilsyn med vandværkerne og løbende fører kontrol med analyseresultaterne.

Indberetning

For yderligere oplysninger om indberetning af den årlige oppumpede vandmængde klik her.

Nederst på siden ses PowerPoint fra orienteringsmødet for de ikke almene vandværker den 19. november 2014.

Yderligere information kan ses i Kommunens Vandforsyningsplan her.

BilagStørrelse
Vandværksmøde 19-11-2014.pdf4.93 MB
Opdateret: 22-10-2018 11:15
Feedback