Ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning i forbindelse med forbedret spildevandsrensning

Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning i forbindelse med forbedret spildvandsrensning i det åbne land og tilslutning til off. kloak

Der er den 5. februar 2015 trådt ny lov i kraft om afdragsordning for økonomiske trængte husejere, som har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til offentlig kloak. Med den nye lov har du mulighed for at søge adgang til en ordning om minimumsfrist og afdragsordning, hvor du:

  • Får en ny frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens påbud.
  • Kan anmode Syddjurs Spildevand A/S om at betale for etablering af anlægget, mod at du afdrager betalingen  over 20 år.

Du skal selv ansøge Syddjurs Kommune (natur.miljoe@syddjurs.dk (link sends e-mail)) om at komme med i ordningen, og det kræver at du har en samlet husstandsindkomst på under 300.600 kr. (med et tillæg på 22.500 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år).

Ordningen gælder for grundejere, der har modtaget påbud om enten forbedring af ejendommens spildevandshåndtering eller tilslutning til off. kloak. Ordningen gælder derimod ikke for grundejere, der har modtaget påbud om separering af spildevandet, dvs. adskillelse af regnvand fra kloakken.

Hvis du søger og kommunen afgør, at du ikke har adgang til ordningen, skal du fortsat overholde det nuværende påbud fra Syddjurs Kommune.

Nærmere information om ordningen kan fås ved  Natur & Miljø på tlf. 87 53 54 10 eller Syddjurs Spildevand A/S på tlf. 87 53 10 00.

 

Opdateret: 12-12-2018 12:47

Kontakt