Offentlig kloakering og renseanlæg

Forsyningen er pr. 1. januar 2009 udskilt som Syddjurs Spildevand A/S.

LogoSelskabsdannelsen er en konsekvens af vedtagelsen af "Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold" Lov nr. 469 af 12/06/2009. Lovtekstens Kap. 1, § 1 lyder. Selskabet er et selvstændigt 100 % kommunalt ejet aktieselskab. Selskabet er ledet af en bestyrelse udpeget af Byrådet.

 

Læs mere Syddjurs Spildevands hjemmeside https://www.syddjursspildevand.dk:443/

Opdateret: 29-11-2017 22:15
Feedback