Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Den autoriserede kloakmester færdigmelder afløbsarbejdet til Syddjurs Kommune eller Syddjurs Spildevand.

Husk at alle felter med * skal udfyldes.

Færdigmeldingen omfatter kloakarbejdet på følgende adresse:

Arbejdet er udført af:

Kloakarbejder - du må kun vælge en ud af de ni nedenstående valgmuligheder

Hvis der ikke er tale om en ny tilslutning, men blot renovering af eksisterende ledninger, skrives der blot 0 i felterne.

Opdateret: 29-05-2018 11:34
Feedback