Vandløb

Loven gælder for alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Syddjurs Kommune er tilsynsmyndighed for alle vandløb i kommunen.

Vandløbene er inddelt i offentlige og private vandløb.

I Syddjurs Kommune er der 312 km. offentlige vandløb. For alle offentlige vandløb er der udarbejdet regulativer, som bl.a. fastlægger vandløbets vedligeholdelse.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen. Vedligeholdelsen sker i henhold til regulativerne med henblik på at sikre og fremme afvandings- og miljøforholdene samt at efterleve kravene i de kommende nationale vandplaner. Det betyder, at der ved vedligeholdelsen tages hensyn til det enkelte vandløbs natur.

Private vandløb skal vedligeholdes af vandløbets bredejere. Natur og Miljø er gerne behjælpelig med vejledning omkring vandløbets vedligeholdelse i forhold til vandløbets natur- og miljømæssige målsætning.  

Alle vandløb i Syddjurs Kommune er underlagt bestemmelserne i Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr.1219 af 28/09-2016).

Nedenstående Links viser Syddjurs Kommunes vandstandsloggere:

Orbicon:    http://www.hydrometri.dk/hyd/

Web4You: http://syddjurs.web4you.dk/

 

 

Opdateret: 29-06-2017 13:04

Kontakt

Feedback