Tilskud til specialefterskole

Blanketter/Selvbetjening: 

Hvis jeres barn er optaget på en specialefterskole i 8., 9. eller 10. klasse, har I mulighed for at søge om tilskud til skoleudgifter for efterskoleopholdet.

Skoleafdelingen kan udover optagelsesgebyr og depositum bevilge en del af forældreudgiften, sådan at I selv kun skal betale det beløb, der svarer til sparede kostpenge, mens barnet er på efterskole.

Beregning af kostpengene følger Kommunernes Landsforenings takst på 53 kr./døgn, hvilket giver en samlet forældrebetaling for specialefterskoleopholdet på i alt 10.600 kr. for hele skoleåret 2019-2020 (200 skoledage). 

Efterskolen opkræver Syddjurs Kommune, Skoleafdelingen, direkte på baggrund af bevillingen.

Såfremt eleven fraflytter Syddjurs Kommune inden den 5. september i det pågældende skoleår, bortfalder skoleafdelingens tilskud til efterskoleopholdet.

Følgende kriterier skal være opfyldt
Skoleafdelingen kan kun bevilge tilskud, hvis det drejer sig om en elev, der går i specialklasse, på specialskole eller modtager specialundervisning i folkeskolen i et omfang svarende til minimum 12 lektioner / 9 klokketimer om ugen. Det er desuden et krav, at den ønskede efterskole er en specialefterskole.

Et gennemført intensivt kursus på Læsecenter Syddjurs giver ikke mulighed for tilskud til specialefterskoleophold. Dog kan læsekonsulenten i samarbejde med chefen for Skole og dagtilbud i særlige tilfælde vurdere, at der gives tilskud til specialefter-skoleophold, hvis der er tale om svære dyslektiske/ordblinde vanskeligheder.

Sådan søger du, hvis ovennævnte kriterier er opfyldt
Ved ansøgning beder vi jer anvende den elektroniske blanket på siden her.

Ansøgninger behandles dog tidligst i oktober måned (efter afholdelse af "efterskolernes dag") for kommende skoleår.

 

 

Opdateret: 20-11-2018 14:31

Kontakt

Feedback