Kvalitetsrapporter

 

Kvalitetsrapporter for folkeskolerne 

I henhold til Folkeskolelovens § 40a er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en årlig kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. 

Formålet med kvalitetsrapporten er at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Hensigten er, at kvalitetsrapporten skal fremme dialogen og systematisere arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling i skolevæsenet samt bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen trådte i kraft i marts 2007, og den indeholder en række krav til kvalitetsrapportens opbygning samt til indberetning af data i forhold til skolernes rammebetingelser og de pædagogiske processer, der er iværksat i forhold til de kommunale indsatsområder. 

Mens fristerne for kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapport og opfølgende handleplan i 2007 var hhv. den 15. oktober og 31. december, er fristerne efterfølgende, jf. brev fra Undervisningsministeriet af 1. september 2008, blevet ændret. Kvalitetsrapporterne skal således for hvert år være politisk behandlet senest den 31. december, mens den opfølgende handleplan skal være behandlet senest den 15. marts.

 

>> Hent kvalitetsrapport 2010-2011 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2009-2010 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2008-2009 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2007-2008 (PDF)

Opdateret: 19-12-2013 15:30

Kontakt