Evaluering - dansk, engelsk og matematik

Kommunale mål for læsning

Syddjurs Kommunes mål i læsning ligger i forlængelse af de nationale mål, som folkeskolereformen beskriver. Folkeskolereformen opstiller følgende effektmål for læsning:

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test i dansk (2020). Det vil sige placere sig i en af følgende kategorier god præstation, rigtig god præstation, fremragende præstation.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Det vil sige, antallet af elever, der placerer sig i kategorien fremragende præstation, skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Det vil sige antallet af elever, der placerer sig i kategorierne mangelfuld præstation og ikke tilstrækkelig præstation, skal falde år for år.

Endvidere er målet i forhold til de kommunale effektmål i Syddjurs Kommune, at gennemsnittet i de danskfaglige karakterer stiger til 7,4 i 2020.

Følgende vejledende LUS-punkter er endvidere gældende

 • LUS-punkt 10 i 1. klasse
 • LUS-punkt 13 i 2. klasse
 • LUS-punkt 15 i 3. klasse
 • LUS-punkt 16 i 4. klasse
 • LUS-punkt 17 i 5. klasse
 • LUS-punkt 18a i 6. klasse
 • LUS-punkt 18b i 7. klasse
 • LUS-punkt 18c i 8. klasse
 • LUS-punkt 19 i 9. klasse

Endvidere er målet, at:

 • elever, hvis sproglige udvikling giver anledning til bekymring testes med Ordblinderisikotesten i slutningen af 0. kl., i midten af 1. kl. samt i slutningen af 1. kl. med henblik på at iværksætte målrettet fonologisk undervisning og følge op på tiltagene.
 • alle elever testes med DVO (test fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed) i slutningen af 2. klasse med henblik på at iværksætte målrettet ordblindeundervisning for elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder.
 • elever, der er forsinkede i deres læseudvikling samt elever med dyslektiske vanskeligheder skal have mulighed for at brug af oplæsnings- og ordforslagsprogram til iPad og/ eller computer.
 • elever, hvor der er mistanke om ordblindhed, testes med Undervisningsministeriets digitale ordblindetest i foråret 3. eller 4. kl.
 • alle elever arbejder med og kan anvende viden om forskellige teksttyper, der anvendes i de forskellige fag målrettet klassetrinnet – herunder teksttypernes formål, opbygning samt sproglige karakteristika. Med teksttyper menes berettende, fortællende, beskrivende, forklarende, instruerende, argumenterende, kommenterende og evaluerende teksttyper.
 • undervisningen udnytter de muligheder iPad indbyder til i forhold til at arbejde med multimodale tekster samt læsning, skrivning og interaktive præsentationer i fagene.

Med udgangpunkt i den kommunale evalueringsplan, Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs Kommune udformer den enkelte skole en evalueringsplan i forhold til at kunne følge elevernes læse- og staveudvikling.

Evaluering i indskolingen

Den enkelte elevs læseudvikling følges af dansklæreren gennem national test, LUS samt bogstave-, ord- og tekstlæseprøver samt staveprøver, mens matematiklæreren følger elevens faglige udvikling gennem national test, Ros-test samt evt. MAT-test.

Der afholdes 1-2 årlige skriftsprogssamtaler mellem dansklærerne/lærerteamet og skolens læsevejleder samt matematikkonferencer mellem matematikvejlederen og matematiklæreren/ lærerteamet. Til samtalerne evalueres klassen som helhed, og de enkelte elevers læse- og skriveudvikling samt matematiske udvikling følges.

Skriftsprogssamtalerne har fokus på, hvorledes gruppen af dygtige læsere fortsat udfordres, hvorledes mellemgruppen forsætter en positiv læse- og skriveudvikling samt, hvorledes gruppen af elever, der er forsinkede eller udfordrede i deres læse- og skriveudvikling understøttes både i forhold til deres afkodnings- og stavefærdigheder, men også i forhold til at arbejde kompenserende med oplæsning og skrivestøtte.

De enkelte klassetrin i indskolingen evalueres på følgende måde. Se tillige Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs Kommune.

 

0. klasse:

 • Sprogvurdering 3-6 (august/september)
 • LUS (forår)
 • Bogstavprøve 1 fra Skriftsproglig Udvikling eller tilsvarende testmateriale (forår)
 • Ordblinderisikotesten (maj/juni)

 

1. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • Bogstavprøve 2 fra Skriftsproglig Udvikling eller tilsvarende testmateriale (efterår)
 • Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig Udvikling eller tilsvarende testmateriale (forår)
 • Ordblinderisikotesten for elever, hvis læseudvikling giver anledning til bekymring (dec/jan og maj/juni)
 • RoS (dec./jan.)
 • Evt. MAT-test

 

2. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • National test i læsning (efterår og forår)
 • DVO, ordblindescreening fra det tidligere Dansk Videncenter for ordblindhed (forår)
 • Tekstlæseprøve
 • Staveprøve
 • RoS (dec./jan.)
 • Evt. MAT-test

I slutningen af 2. klasse laves en klassescreening med deltesten, nonordsstavning fra DVO (Dansk Videncenter for Ordblindhed) i forhold til at afklare risikoen for afkodningsvanskeligheder relateret til ordblindhed. Placerer en elev sig i/omkring risikogruppen tages efterfølgende tre individuelle test (højtlæsning af rigtige ord, højtlæsning af nonsensord og fonologisk subtraktion) for at afklare, hvorvidt eleven har behov for målrettet fonologisk undervisning.

 

3. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • Tekstlæserprøve
 • Staveprøve
 • National test i matematik (efterår og forår)
 • RoS (dec./jan.)
 • Evt. MAT-test

Evaluering på Mellemtrinnet

Den enkelte elevs læseudvikling følges af dansklæreren gennem national test, LUS samt tekstlæse- og staveprøver, mens matematiklæreren følger elevens faglige udvikling gennem national test, Ros-test samt evt. MAT-test.

Der afholdes 1-2 årlige skriftsprogssamtaler mellem dansklærerne/lærerteamet og skolens læsevejleder samt matematikkonferencer mellem matematikvejlederen og matematiklæreren/ lærerteamet. Til samtalerne evalueres klassen som helhed, og de enkelte elevers læse- og skriveudvikling samt matematiske udvikling følges.

Skriftsprogssamtalerne har fokus på, hvorledes gruppen af dygtige læsere fortsat udfordres, hvorledes mellemgruppen forsætter en positiv læse- og skriveudvikling samt, hvorledes gruppen af elever, der er forsinkede eller udfordrede i deres læse- og skriveudvikling understøttes både i forhold til deres afkodnings- og stavefærdigheder, men også i forhold til at arbejde kompenserende med oplæsning og skrivestøtte.

De enkelte klassetrin på mellemtrinnet evalueres på følgende måde. Se tillige Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs Kommune.

 

4. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • National test i læsning (efterår og forår)
 • Staveprøve
 • Tekstlæseprøve
 • Ros-test - gange (dec/jan)
 • Evt. MAT-test

 

5. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • Staveprøve
 • Tekstlæseprøve
 • Ros-test - gange (dec/jan)
 • Evt. MAT-test

 

6. klasse:

 • LUS (efterår og forår)
 • National test i læsning (efterår og forår)
 • Staveprøve
 • Tekstlæseprøve
 • Evt. CHIPS på udvalgte elever, der ikke er nået til trinnet Helhed
 • National test i matematik (efterår og forår)
 • Evt. MAT-test

Evaluering i udskolingen

Den enkelte elevs læseudvikling følges af dansklæreren gennem national test, LUS samt tekstlæse- og staveprøver, mens matematiklæreren følger elevens faglige udvikling gennem national test og evt. MAT-test eller tilsvarende testmateriale.

Der afholdes 1-2 årlige skriftsprogssamtaler mellem dansklærerne/lærerteamet og skolens læsevejleder samt matematikkonferencer mellem matematikvejlederen og matematiklæreren/ lærerteamet. Til samtalerne evalueres klassen som helhed, og de enkelte elevers læse- og skriveudvikling samt matematiske udvikling følges.

Skriftsprogssamtalerne har fokus på, hvorledes gruppen af dygtige læsere fortsat udfordres, hvorledes mellemgruppen forsætter en positiv læse- og skriveudvikling samt, hvorledes gruppen af elever, der er forsinkede eller udfordrede i deres læse- og skriveudvikling understøttes både i forhold til deres afkodnings- og stavefærdigheder, men også i forhold til at arbejde kompenserende med oplæsning og skrivestøtte.

De enkelte klassetrin i udskolingen evalueres på følgende måde. Se tillige Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs Kommune.

 

7. klasse:

 • Tekstlæseprøve
 • Staveprøve
 • Evt. MAT-test

 

8. klasse:

 • National test i læsning (efterår og forår)
 • Tekstlæseprøve
 • Staveprøve
 • Terminsprøve i dansk og matematik
 • National test i matematik (efterår og forår)
 • Evt. MAT-test

 

9. klasse:

 • Tekstlæseprøve
 • Evt. national test i matematik (efterår)
 • Terminsprøve
 • Afgangsprøve FSA

 

10. kl.

 • Terminsprøve
 • Afgangsprøve FS10
Opdateret: 25-10-2019 09:39

Kontakt