Ordblindhed - Skriftsproglige vanskeligheder

Hindringsmekanismer for læseindlæring

Forskellige faktorer kan påvirke læseindlæringen negativt - og dermed elevernes læring generelt. Hindringsmekanismer for læseindlæringen kan være syns- og hørevanskeligheder, emotionelle og vanskeligheder i forhold til motivation, hyppige skole- og lærerskift, mangelfuld undervisning, opmærksomhedsvanskeligheder, svag begavelse samt ringe sprogfunktioner.

I læseforskningen taler man traditionelt om to overordnede kategorier af læsevanskeligheder - vanskeligheder med sprogforståelse og ordblindhed/dysleksi.

Nedenstående figur illustrerer forskellige typer af læsevanskeligheder - grundet hhv. afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse samt sammensatte vanskeligheder grundet ringe ordlæsning samt ringe sprogforståelse.

Opdateret: 05-03-2019 09:31

Kontakt

Feedback