10-12 år

Nu bruges de gode omgangsformer og omgangstone selvstændigt, og fleksibelt, og kan bringes i spil i forskellige kontekster fx i fodboldklubben, klassefesten mv.

Opdateret: 08-06-2017 16:19

Kontakt

Feedback