Hvad er en sektorplan?

Sektorplanen er Byrådets plan for udviklingen af kommunens skoler og dagtilbud frem mod 2022. Ambitionen er, at beskrive den retning og de principper, der skal være grundlaget for udviklingen på tværs af vores dagtilbud, SFO og skoler.

Det betyder, at sektorplanen gælder for alle børn og unge i alderen 0-18 år. I udkast til den nye sektorplan står, at vi i Børn og Læring arbejder for:

  • At lykkes med at skabe sunde, dygtige og veltilpassede børn og unge i Syddjurs Kommune.
  • At understøtte, at kommunens børn og unge kan indgå som aktive medborgere på arbejdsmarkedet og i samfundet.
  • At udvikle børn og unge, der kan mestre eget liv og er i læring og trivsel.

Målet er, at alle unge kommer i uddannelse og bliver livsduelige samfundsborgere. Sektorplanen skal understøtte, at vi som kommune opnår vores mål.

Opdateret: 08-05-2018 14:35

Kontakt