Tidsplan og proces

Sektorplanen er blevet til efter en længere inddragelsesproces, som er løbet siden sommeren 2017. Undervejs har der været workshops og dialogmøder med alle interessenter på skole- og daginstitutionsområdet.

Proces

Arbejdet med sektorplanen begyndte i sommeren 2017, hvor det politiske udvalg for Familie og Instituioner fastsatte rammerne for sektorplanen. De rammer er blevet udfyldt gennem en inddragende proces.

Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022 er udarbejdet på baggrund af:

  • Rammer fastsat af udvalget for Familie og Institutioner.
  • Workshops og drøftelser med en række kommunale medarbejdere og ledere (fra skoler, daginstitutioner, dagplejen, PPR, sundhedsplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt kommunes øvrige afdelinger).
  • Dialogmøder med skole- og forældrebestyrelser (kommunale og private skoler/dagtilbud), kommunens ungeråd - DEMO-rådet, Syddjurs Forenede Elevråd, Handicaprådet, kommunens MED-system med videre

 

Hvad skal der ske nu?

På baggrund af de de høringssvar, der kommer ind i perioden 8. maj 2018 til 19. juni 2018 udarbejdes den endelige Sektorplan for Børn og Lærng 2018-2022. Sektorplanen bliver behandlet af udvalget for Familie og Institutioner og skal i sidste ende godkendes af Byrådet.

Godkendelsen forventes at ske i august 2018. 

Opdateret: 08-05-2018 14:34

Kontakt