Aktivitetstilbud handicap

Aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede

Aktivitetstilbuddene i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er fordelt på to forskellige adresser:

De enkelte aktivitetscentre tilbyder forskellige arbejdsopgaver og aktiviteter.
Aktivitetstilbuddene spænder bredt. Alt fra produktion for private virksomheder og salg af egne produkter over dyrehold og savværk til kreativ udfoldelse og sanseoplevelser.

Grupper og aktiviteter på tværs
Brugerne hører til en bestemt gruppe i aktivitetscentret alt efter interesser og ressourcer. Derudover har de mulighed for at deltage i aktiviteter og tilbud på tværs af grupperne.

Prøve nyt
Det er nemt at prøve noget nyt. Brugerne kan komme i praktik i en af de andre grupper eller på det andet aktivitetscenter.

Særlige tilbud
For brugere som ikke kan drage nytte af tilbuddene i de øvrige grupper, er der mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter.

Aktivitetstilbuddene er beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud under paragraf SL § 103-104.

Opdateret: 12-12-2018 12:52

Kontakt