STU - Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

 

Tusind tak til NE Varme og Klima, Nils Elle for at have sponsoreret kr. 4.000,- til STU's sommerudflugt 2017

Velkommen til STU ( Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.
STU er beliggende på Randersvej 85 lige ved siden af aktivitetstilbuddet Skovly. Vi har udsigt udover skov, marker og sø. Der er heste, får, grise og kaniner i baghaven, så der er bare så mange dejlige naturomgivelser omkring os, og det bruger vi meget i forbindelse med vores undervisning.

STU er en treårige uddannelse - en uddannelse til voksenlivet. Hver morgen starter vi med en lang gåtur i skoven eller langs hovedvejen, det er en god måde at starte dagen på. Så er man frisk og klar til undervisning, når man kommer retur. Efter gåturen har vi hver morgen samfundsfag. Hvad har vi set i fjernsynet eller læst i avisen?
Nogle gange ser vi også Ultra News. Vi snakker endvidere om hvilken dato, hvilken måned og hvilket år vi er i, derefter går dagens fælles eller individuelle undervisning i gang.

Vi har meget fokus på det sociale aspekt og arbejder meget med, hvordan man skal agere i sine omgivelser og overfor sine venner. Vi snakker bl.a. om: hvad er en god ven? Hvad kan man gøre hvis man f.eks. får en ubehagelig SMS m.m.                                             

Formål:
Formålet med STU i Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud er, at skabe et uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede, som tager udgangspunkt i den enkelte elev, elevens kvalifikationer, udviklingsalder og interesser. Uddannelsen udgør et koordineret forløb, og der arbejdes på, at der sker en faglig udvikling og at eleven gøres klar til voksenlivet. Her er udgangspunktet elevens ressourcer og potentiale. Der arbejdes på, at eleven er så aktiv i undervisningen som muligt.

Som et kinesisk ordsprog siger:
”Du hører det - og glemmer det. Du ser det - og husker det. Du gør det - og lærer det”.

Elevplaner:
Der laves en individuel elevplan hvert år til den enkelte elev, som man arbejder med igennem skoleårene.

Undervisning:
Vi har følgende forskellige fag på STU:
Engelsk, matematik, samfundsfag, økonomi, dansk, It/ medie, madlavning, adl- træning, (almindelig dagligdags læring), kreativ fag, INIS (idræt og natur i Syddjurs), busture, svømning, ridning og OCN.

Vi arbejder også med temauger på STU. Dette gør vi med baggrund i, at få de forskellige fag ind på en anderledes og kreativ måde. Vi har bl.a. haft afrikanske temauger, kunstuger, riddertema, temauger ”fra vugge til grav” hvor der bl.a. er blevet arbejdet med livshistorier. ”Hvordan ser verden og universet ud igennem et historisk perspektiv”. Det sidst nævnte tema opstod, da en af eleverne spurgte om jorden egentlig var flad.

I foråret 2014 blev STU introduceret for OCN (Open College Network), som er en metode til at identificere, validere og dokumentere uformel læring. Denne metode retter sig mod alle typer af borgere og de programmer der forefindes spænder vidt. Der er bl.a. programmer som henvender sig til jobsøgende, til unge som skal i praktik, til unge som er i gang med en uddannelse ligesom vores elever på STU er i gang med en uddannelse til voksenlivet. Derudover er der programmer som omhandler ” selvstændig livsførelse” der henvender sig til unge/voksne, der tilbydes træning i at blive dygtigere til at leve selvstændigt og programmet ” personlig progression” der er skræddersyet til mennesker med multisiple handicap, autismespektrum forstyrrelser og generelle funktionsnedsættelser.

Eleverne har i foråret været i fuld gang med et nyt tema som omhandler ”medborgerskab”. De har arbejdet med selvbestemmelse, medbestemmelse og om indflydelse. De har spillet forskellige spil omhandlende medborgerskab og så har de også haft quizes ud fra det de har fået undervisning i.

Personalet har været inde og skræddersy et OCN program, som omhandler medborgerskab. Et program, som passer til den enkeltes elevs kvalifikationer, udviklingsalder og potentiale. Det er en rigtig god arbejdstilfredshed- også for den enkelte elev.. Eleverne har i arbejdet med OCN, haft opgaver omkring basisviden om medborgerskab, rettigheder, ansvar, muligheder og forpligtelser. Forløbet kan klæde den enkelte elev på til, at udvikle reelle medborgerskabskompetencer og tilegne sig en viden, der fremmer aktivt medborgerskab og medborgeridentitet. Vi oplever, at vores elever profitere rigtig meget af OCN.

Når eleverne afslutter et OCN forløb, gør vi meget udaf, når eleverne skal have overrakt deres læringsbeviser.  Der bliver overrakt læringsbeviser ca. to/tre gange om året.

Alt det der ligger imellem at sige ja til, at arbejde med OCN og så til slut, med at eleverne modtager deres flotte læringsbevis for deres flotte resultat overskygger de vildeste tanker om, hvad vi har fået med os i rygsækken af oplevelser. Selve processen er hver gang så fantastisk, da vi kan se hvor meget eleverne rykker sig, indenfor den udviklingsalder den enkelte elev nu engang har. 

 

Der er mulighed for, at komme i praktik imens man er på STU. Nededunder kan man bl.a. se hvor der er mulighed for at komme i praktik i vores eget regi.

 

  • Værkstedsgruppe / Udeholdet, pasning af grønne områder i både offentlig og privat regi, teltopsætning, brændelevering, pasning af dyr
  • Skovhjælper i nationalparken                                                                                        
  • Køkken                                                                      
  • Pedelfunktion                                                                
  • Kreative værksteder                                                
  • Rideprojekt                                                           
  • INIS (Idræt, Natur i Syddjurs)                  

Nogle elever har brug for, at komme andre steder hen og så prøver vi, at finde en praktik plads som passer til den enkelte. Det kan f.eks. være praktik i en Brugs.

Pædagogik:
På STU anvender vi relations pædagogik med udgangspunkt i et trykt, varmt, roligt, omsorgsfuldt, struktureret og forudsigeligt miljø med omsorgsfulde professionelle personaler.

Vi fokuserer/prioriterer de positive relationer der er på STU i hverdagen, og vi kigger på de forskellige samspil der opstår mellem eleverne.

Vi tager udgangspunkt i gentle teaching og arbejder udfra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) i vores pædagogisk praksis. Vores elevplan er også bygget op på KRAP´s metoder og tænkning.  

Vejledning:                                                                  
Eleven vil løbende få vejledning omkring uddannelsen og målsætningerne i forhold til elevens STU – plan.

Kompetencepapirer:                                                    
Ved ungdomsuddannelsens afslutning udsteder STU et kompetencepapir, der indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer i hele uddannelsesforløbet. Afbrydes ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele.

 

 

                                  

BilagStørrelse
stu folder udgave 2015.pdf306.52 KB
Opdateret: 12-07-2017 14:12

Kontakt