Lille Eje

Lille Eje er beliggende midt i Hornslet by tæt ved offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Tilbuddet har plads til 6 beboere, og er placeret i samme bygning som botilbuddet Vestergård, hvilket gør, at der kan dannes sociale retaliationer på tværs mellem tilbuddene, og medarbejderne i de 2 afdelinger, bliver kendte i hele huset.

Formål
Målet for opholdet er at erhverve sig kompetencer til at kunne undgå at begå ny kriminalitet og som oftest egen bolig uden for Lille Eje med tilpas støtte. Vores arbejde med beboerne er et arbejde med lange perspektiver. Perspektiver der rækker ud over deres ophold på Lille Eje.
Vi arbejder med beboernes selverkendelse som afsæt til at lægge realistiske planer for fremtiden.

Pædagogik og metoder
Igennem relationen og samarbejdet med den enkelte beboer, laves rammer og aftaler der giver mulighed for ro til udvikling. Jeg-støttende samtaler og her igennem et realistisk selvbillede, skal være med til at give indsigt til at lave de rigtige rammer og aftaler for fremtiden.

I hverdagen er der meget fokus på udvikling af den enkelte i fællesskabet, fælles oplevelser og ansvar.

Ydelser og indhold
Udgangspunktet for opholdet på Lille Eje, vil være en §141 handleplan.

Ud fra denne og nedenstående udredningsforløb, udarbejdes handleplan for selve opholdet, med definerede delmål.

Vi træner og støtter beboerne i planlægning af praktiske ting som:
• Indkøb
• Madlavning
• Økonomi
• Tøjvask
• Rengøring
• Oprydning

Desuden arbejder vi med:
• Personlige samtaler
• Hjælp til at udnytte ressourcer og kreativitet på en lovlig og konstruktiv vis
• Træning i og hjælp til gennemførelse af aktivering, skole, uddannelse, praktik
• Hjælp til at finde ord for og tackle det, der er svært
• Lære at acceptere hinandens forskelligheder og at tage hensyn til hinanden
• Lægge realistiske planer for fremtiden

Hverdagen i bofællesskabet er præget af struktur, der gør den forudsigelig og genkendelig. Den er et mix af de faste daglige opgaver og oplevelser i og uden for huset. Beboerne opfordres til at deltage i såvel planlægning som gennemførelse af alle aktiviteter.

Personale
Medarbejderne er fortrinsvist uddannede pædagoger, enkelte har anden erhvervsuddannelse og- erfaring, koblet op på socialfaglige erfaringer.

Tilbuddet er personalemæssigt døgndækket, med størst koncentration i eftermiddag og aftentimerne.

Der er fælles afdelingsleder, nattevagt og vikarkorps med Botilbuddet Vestergård.

Opdateret: 12-12-2018 13:29

Kontakt