Hjælperordning (BPA-ordning)

Hjælperordning

Når du har brug for en hjælper på grund af et handicap, kan du benytte Hjælperordningen - Borgerstyret Personlig Assistance også kaldet BPA-ordningen

Du kan få BPA-ordningen, hvis du har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et aktivitetsniveau, der gør det nødvendigt for dig at få en ganske særlig støtte.

Med BPA-ordningen får du tilskud til at ansætte personlige hjælpere hjemme hos dig selv. Du skal selv kunne administrere ordningen som arbejdsgiver, og dit behov for personlig og praktisk hjælp skal være så omfattende, at det ikke kan dækkes af andre støttemuligheder fra kommunen som f.eks. hjemmehjælp og ledsageordning.

Du skal søge om BPA-ordningen ved at kontakte:

Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap

Tingvej 17

8543 Hornslet

tlf. 8753 5460

Opdateret: 04-11-2013 10:24

Kontakt

Feedback