Merudgifter ved varig sygdom/handicap

Blanketter/Selvbetjening: 

Har du et handicap, kan du få hjælp til udgifter, der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen

Er du mellem 18 og 65 år, og har du en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, skal kommunen dække dine nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens paragraf 100, når merudgiften er en følge af din nedsatte funktionsevne, og hvis de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kroner per år.

Det er en betingelse, at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service. Om du er berettiget til at få dækket dine merudgiftsydelser, afhænger af din eventuelle førtidspensionsordning eller om hvis du er modtager af hjælperordningen, BPA efter servicelovens paragraf 96.

Hvad kan du få tilskud til?

Merudgiften skal være en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. Det vil sige, at der skal være tale om udgifter, som du ikke ville have haft, hvis ikke det var for den nedsatte funktionsevne. Der kan for eksempel være tale om udgifter til kostpræparater og diætpræparater, medicin, beklædning med videre.

Kan du få dækket dine merudgifter?

Det er kommunens socialfaglige rådgiver, der ud fra dine oplysninger samt en vurdering af din funktionsevne tager stilling til, om du er omfattet af bestemmelserne om merudgifter efter servicelovens paragraf 100.

 

Kontakt

Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap

Tlf. 8753 5460

Opdateret: 22-02-2016 11:09

Kontakt

Feedback