Stofmisbrug

Fylder hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?

Borgere i Syddjurs kommune over 18 år, der har et problematisk forbrug af stoffer”, kan få gratis og anonym rådgivning og behandling.

Du skal have en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, have egen bolig og have et ønske om at ophøre dit forbrug af stoffer.

En forudsætning for at kunne indgå i tilbuddet er, at du ikke har andre sociale problemer og kan profitere af et gruppebehandlingsforløb, som foregår i Aarhus eller Randers.

Du kan således forblive anonym og skal ikke oplyse navn og cpr-nummer, men dog dokumentere at du har bopæl i kommunen.

Indskrivning til den anonyme behandling finder sted i Sundhedshuset i Ebeltoft.

Kontakt rådgiver pr. mail  gika@syddjurs.dk eller telefonnummer 40 12 61 03.

Opdateret: 09-04-2018 14:07

Kontakt

Relaterede links

Feedback