Rådgivning og støtte

På disse sider kan du læse om, hvorledes du kan få rådgivning og hjælp til at få støtte inden for social, psykiatri og handicapområdet for voksne.

Rådgivning om Syddjurs Kommunes tilbud til handicappede borgere, sindslidende og borgere med misbrugsproblemer sker i Socialcentret.

I Socialcentret kan du tale med en socialfaglig rådgiver om dine behov for støtte til eksempelvis hjælp i egen bolig, aktivitetstilbud, ledsagelse, tilskud, misbrugsbehandling eller botilbud m.v.

Ovenstående er tilbud efter serviceloven til voksne. Socialcentret træffer afgørelse om omfanget af hjælp, der kan tilbydes efter en individuel konkret vurdering. Der udarbejdes sammen med borgeren en handleplan for hjælpen (Servicelovens §141), der beskriver mål og opfølgning på indsats og tilbud.

Opdateret: 13-02-2019 09:11

Kontakt

Feedback