U18

Er du mellem 13 og 25 år og har et forbrug af rusmidler? Eller kender du én, som har?

 

U18 er et projekt, som tilbyder behandling til unge mellem 13 og 25 år, der har et forbrug af rusmidler. Det eneste kriterie for at deltage i U18 er, at du skal være parat til at tale om rusmidler.

 

Vi bruger en model, som er udviklet af Aarhus Kommune. Modellen tager udgangspunkt i at møde de unge, deres forældre og netværk fordomsfrit og imødekommende.

 

U18–modellen starter altid med information og rådgivning, så der kan laves en vurdering omkring den unges rusmiddelbrug. U18–modellen er derfor bygget op på følgende måde:

 

 • Information og rådgivning

  Unge, forældre og pårørende kan altid henvende sig direkte på Rusmiddelcentret Syddjurs. Information og rådgivning er indledende til videre vurdering af forløb og kan foregå anonymt.
  (1-2 samtaler)

 • Udvidet rådgivning

  Unge, forældre og pårørende kan fortsætte sammen i udvidet rådgivningstilbud. Desuden kan forældre og pårørende til en ung med problematisk rusmiddelbrug tilbydes samtaler alene.
  (1-8 samtaler)

 • Udredning af den unges behandlingsbehov

  Hvis der er behov for andet end information og rådgivning, bliver der lavet en rusmiddeludredning, der danner grundlag for behandlingsplanen.
  (1-8 samtaler)

 • Individuelt behandlingsforløb

  Et behandlingsforløb tager afsæt i den individuelle behandlingsplan.
  (½-1 år)

 

Vi samarbejder og koordinerer bredt med alle vigtige støttende personer omkring den unge samt skole, Familieafdeling og andre relevante fagpersoner i behandlingsforløbet sammen med den unge og forældrene.

Uanset om du har små eller store problemer med rusmidler, så er du altid meget velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon.

 

Psykiatrisk udredning og behandlingsgaranti

I forbindelse med behandlingen er der mulighed for, at du kan få lavet en psykiatrisk udredning. Vi vil altid forsøge at inddrage forældrene i forhold til unge under 18 år.

Hvis den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse og skole, så er der garanti for behandling. Dette er typisk, når den unges misbrug medfører alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer.

Garantien betyder, at den unge har krav på et tilbud om behandling i løbet af 14 dage efter første henvendelse.

 

Behandlingens form

Alle har mulighed for to anonyme samtaler, hvor der gives information og rådgivning om brug af rusmidler.

Derudover vil du blive tilbudt samtaler til at afhjælpe problemerne. Hvis det handler om et mindre problematisk brug af rusmidler, vil du blive tilbudt op til otte samtaler, og din familierådgiver bliver orienteret herom.

Ved mere massivt brug af rusmidler, vil du blive tilbudt hjælp til at få overblik over forbruget. Det sker i form af en udredning eller et tilbud om behandling med individuelle samtaler.

Udredningen eller tilbuddet om behandling kan først sættes i gang efter samtykke fra forældre og familierådgiver.

 

Kontaktoplysninger på ungebehandlerne

Nickie

Tlf.: 40 12 61 02

Lone

Tlf.: 40 12 61 04

Birgitte
Tlf.: 40 12 62 51

Opdateret: 11-04-2018 09:08

Kontakt

Relaterede links

Feedback