Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Du får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 år, såfremt du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjemmehjælp.

På besøget har du mulighed for at drøfte din hverdag, sundhed og trivsel med en fagperson med en sundhedsfaglig uddannelse.

På besøget vil vi sammen afklare, om der er behov for et årligt besøg.

Hvis du afslår besøg.

Takker du nej til besøget, vil du få tilbudt et nyt forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 80 år.

Hvis der i mellemtiden skulle opstå behov for et besøg, er du altid velkommen til at kontakte os og aftale tid – også selvom du tidligere har takket nej til forebyggende hjemmebesøg.

Fra 80 år.

Er du 80 år eller derover, hører du fra os en gang om året, såfremt du ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjemmehjælp.

Fra 65 år.

Hvis du befinder dig i en særlig vanskelig livssituation, kan du allerede fra 65 år selv henvende dig om et besøg, ligesom vi også har mulighed for at kontakte dig, hvis vi får henvendelser derom.

De borgerer, som kan tilbydes en samtale allerede fra 65 år er f.eks.:

  • Borgere, der er blevet alene efter ægtefælles dødsfald.
  • Enlige tilflyttere til kommunen.
  • Borgere, hvis ægtefælle er flyttet på plejehjem.
  • Borgere, der er pårørende til en person med alvorlig sygdom.
  • Borgere, der oplever ensomhed.
  • Borgere, der udskrives fra sygehus uden hjemmehjælp og vurderes at kunne have gavn af et forebyggende hjemmebesøg.
  • Borgere, med kommunikationsbarrierer pga. syns- og/eller hørenedsættelse.
  • Borgere, med kronisk sygdom.

Hvem kan henvende sig?

Pårørende eller andre, som har kendskab til borgere med særlige behov i de pågældende aldersgrupper, er altid velkomne til at kontakte os, ligesom du også som borger, selv kan henvende dig, og bede om et besøg.

Hvem er vi?

Vi er fire sundhedskonsulenter ansat i kommunen til at varetage de forebyggende hjemmebesøg. Har du spørgsmål til besøget, eller behov for en afklarende samtale, kan du ud fra postnummeret se hvilken sundhedskonsulent, der varetager besøget på din bopæl.

Sundhedskonsulenterne har naturligvis tavshedspligt

Find din sundhedskonsulent her, ud fra dit postnr.:

Sundhedskonsulent
Lene Widahl Hansen
Postnr.: 8560, 8550, 8581
tlf. 30454265 mandag, onsdag og fredag kl. 9 - 9.30
lwh@syddjurs.dk

Sundhedskonsulent
Tuija Kastrup
Postnr.: 8543, 8544, 8410
tlf. 21702077 mandag - torsdag kl. 8 - 9
tka@syddjurs.dk

Sundhedskonsulent
Tine Skaaning Ditlevsen
Postnr.: 8410, 8420, 8400
tlf. 20588056 mandag – fredag kl. 8 - 9
tisd@syddjurs.dk

Sundhedskonsulent
Kathrine Eie Frigaard
Post.nr.: 8400, 8444
tlf. 40244493 mandag - torsdag kl. 8 - 9
kef@syddjurs.dk

 

Pjecen for Forebyggende hjemmebesøg kan downloades og printes som ”hæfte” her: 

 

BilagStørrelse
forebyggende hjemmebesoeg.pdf580.67 KB
Opdateret: 16-01-2019 12:41

Kontakt