Aktuelt

Tandbussen stopper ved udgangen af 2019.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2020 er der lagt en besparelse på transport af større elever til tandlæge. Det drejer sig om en årlig besparelse på 300.000 kr.

Det er en kørsel der i dag tilbydes elever i 5. til 9. klasse. Det foregår ca. 1 x om ugen fra Mørke skole, Ådalsskolen, Marienhoff skolen, Rosmus skole og Molsskolen til klinikkerne i Ebeltoft og Hornslet.

Ordningen blev etableret i forbindelse med lukning af de små tandklinikker for at understøtte samlingen af Tandplejen på klinikkerne i Hornslet, Rønde og Ebeltoft. Det er ikke en ordning kommunen skal stille til rådighed.

Der har været meget svingende brug af ordningen. Den har helt sikkert været vigtig for mange; men vi må også konstatere, at der har været mange afbud og udeblivelser. Meget mere end til almindelige tider.

Det er værdifuldt, at børn ledsages af deres forældre til tandlæge. Det giver en rigtig god mulighed for, at vi i fællesskab kan skabe de bedste forudsætninger for børnenes tandsundhed.

Mange forældre kører i forvejen til tandlæge med mindre søskende, så det er det samarbejde vi skal bygge videre på. I dag er der større krav til samtykke til selv mindre behandlinger. Det kan vi bedre få på plads når vi er i dialog med flere forældre.

Ovenstående er 6.12.2019 udsendt til de berørte skoler med henblik på offentliggørelse i AULA .

 

Artikler der tidligere er bragt under AKTUELT

 

Et lille opråb om energidrikke
Så du Kontant på DR1 den 30.5.2018? Programmet handlede om energidrikke.

https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-05-30

Mange børn og unge helt ned i 2. - 3. klasse har erstattet sodavanden med energidrikke såsom Red Bull, Cult, Monster og Burn. Men i energidrikke kan der være op til 3 gange så meget koffein som i f.eks. Coca cola.

For meget koffein kan give børn hjertebanken, mavesmerter, hovedpine samt kvalme. Et barns hjerne er under stor udvikling og er derfor langt mere følsom overfor koffein, end den voksne hjerne er.

Energidrikke indeholder også betydeligt mere sukker end de fleste sodavand, og sukker er medårsag til caries (huller) i tænderne.

Der er ligesom i andre sodavand tilsat syre. Syren nedbryder tandemaljen og er derfor også med til at forårsage erosioner (syreskader) på tænderne.

Tag en snak med jeres børn om dette hjemme.

HUSK: Vand er den bedste, billigste og mest sunde måde at slukke tørsten på ;-)

God sommer til alle.

 

Første gang - hul i tand. DR Ultra har været på besøg i Hornslet

Mens der stadig lå sne i vejkanten var Mathias fra Hornslet skole, hans morfar og  Mette, Tina og Vibse fra Tandklinikken ved Hornslet Skole med til at lave et afsnit i DR Ultras serie: Første gang...

Mathias får lavet et hul for første gang og fortæller så fint om sin oplevelse før, under og efter behandlingen.

Filmen varer knap 5 minutter og kan ses her

Tak til alle medvirkende og folkene på DR Ultra.

 

Folketinget har genindført valgfrihed i børne- og ungdomstandplejen og i omsorgstandplejen.

Ændringerne trådte i kraft 1.1.2018 og omhandler 3 områder:

1) Man kan vælge at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud i en anden kommune, såfremt denne har kapacitet hertil.

2) Der ydes kommunal medfinansiering på 65% for 0-15 årige, der vælger privat tandlæge.

3) Borgere visiteret til omsorgstandpleje kan vælge privat tandlæge.

For alle valg gælder:

  • Valgene skal meddeles til os og være aftalt inden tandlægeskift
  • Igangværende behandlinger skal færdiggøres inden tandlægeskift. Dette gælder også, hvis man ønsker at vende tilbage til Tandplejen i Syddjurs Kommune igen
  • Valgene gælder det samlede tandplejetilbud
  • Større behandlinger skal godkendes inden iværksættelse

Læs mere om valgmulighederne i børne- og ungdomstandplejen her

Læs mere om valgmulighederne i omsorgstandplejen her

 

Tidligere nyheder:

Ankomstscannere i Tandplejen

Du skal selv registrere din ankomst på klinikkkerne.

HUSK derfor dit/dit barns sygesikringsbevis ved besøg på tandklinikken. Man kan også taste sit CPR nummer ind.

 

 

 

 

 

Opdateret: 18-12-2019 14:15

Kontakt