Befordringsregler

Befordring og befordringsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 140
 

Der kan søges befordring eller befordringsgodtgørelse efter nedenstående regler.
 

Alle pensionister er berettiget til:

  • befordringsgodtgørelse - hvis udgiften overstiger 25 kroner.
  • befordring - hvis man af fysiske eller psykiske årsager er ude af stand til selv at transportere sig til AGS. Henvendelse skal rettes til AGS i Tirstrup på tlf. 8753 5080 i den daglige telefontid  mellem kl. 08.00  09.00 eller kl. 12.00–13.00.
     

Alle ikke-pensionister er berettiget til:  

  • befordringsgodtgørelse - hvis:
    • afstanden overstiger 50 km fra bopæl til behandlingssted
    • og udgiften overstiger 60 kr.
  • befordring - hvis tilstanden udelukker benyttelse af offentlige transportmidler. Henvendelse skal ske til AGS  – se ovenfor.


Hvis man undervejs i træningsforløbet bliver i stand til selv at transportere sig til AGS, ophører befordringsordningen. Borger er herefter henvist til at søge om befordringsgodtgørelse efter gældende regler.
 

Ansøgning om befordringsgodtgørelse skal ske på en særlig ansøgnings-blanket, som man kan bede om at få udleveret af terapeuten efter opstart af træning på AGS.

 

 

Opdateret: 17-08-2016 14:30

Kontakt

Feedback