Ansøgning om en døgnplads

Du kan henvises af din læge eller fra sygehuset. Du kan også selv henvende dig til Rehabiliteringsafdelingen.

De fleste forløb planlægges dog i forlængelse af et sygehusophold.
 

Forløb

Forløbets varighed fastsættes på baggrund af en individuel vurdering ved Rehabiliteringsafdelingens visitation. Forløbet er altid tidsafgrænset.
 

Målgruppe

Voksne borgere, som er bosat i Syddjurs Kommune, der har enkelte eller flere komplekse sygdomme, men som vurderes til at kunne profitere - og er motiveret for - at være på en døgnplads med en intensiv, tværfaglig og målrettet sygepleje og genoptræningsindsats.

Det er altid en faglig vurdering i visitationen til døgnpladser, om du er indenfor målgruppen til et ophold.
 

Kontaktoplysninger

Rehabiliteringsafdelingen
Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Telefon 1: 8753 5870 / Telefon 2: 8753 5872
Mail: rehab@syddjurs.dk

Opdateret: 14-11-2018 09:26

Kontakt

Relaterede links

Feedback