Veje og Trafik

Læs om vedligehold af veje, trafikforhold og snerydning og mere

Post Nord Danmark Rundt

Selve løbsstarten foregår fra parkeringspladsen foran Glasmuseet og Fregatten Jylland. Løbet skydes i gang kl. 12.35, men allerede fra kl. 11.00 vil der være underholdning i området, og opbygningen af sceneområdet påbegyndes kl. 8.00.

Efter krav fra Østjyllands Politi medfører arrangementet, at Strandvejen spærres for gennemkørsel ved Sparekassen Kronjylland i tidsrummet 7.00 – 14.00, og al gennemkørende trafik vil i denne periode blive ledt ad Nørreallé og Østerallé. Man vil i en periode kunne køre ind i det afspærrede område fra både nord og syd, men dette reguleres af færdselspolitiet/hjemmeværnet.

Selve løbsruten gennem Ebeltoft by går fra starten ved Glasmuseet sydpå ad Strandvejen, til venstre ad Havnevej og igen til venstre ad Nedergade. Herfra nordpå gennem Nedergade, Juulsbakke, Adelgade og Nørrebakke til rundkørslen ved Nørreallé, hvor der køres ned til Ndr. Strandvej og herfra til højre nordpå mod Vibæk Strandvej.

Butikker og serveringssteder, som ligger på selve løbsruten vil blive påvirket kortvarigt mens feltet passerer, og der vil være parkeringsforbud på selve cykelruten, men ellers er begivenheden en oplagt mulighed for handelslivet i Ebeltoft til at skabe en festlig ramme omkring cykelløbet, og der forventes mange tilskuere i byen på dagen. Feltets kørsel gennem Ebeltoft centrum er paradekørsel og vil ske med lav fart, så der er god mulighed for at se rytterne, når de passerer.

> Læs om trafik og eventen her og se kort  

----------------

Større ændringer og nye anlæg planlægges og udføres iforhold til Trafikplanen. Trafikplanen er den overordende plan indenfor infrastrukturen i Syddjurs.

Herunder kan du finde Trafikplan 2013 samt Handlingsplan 2016(under udarbejdelse).

Til Trafikplanen vedtages årligt en handlingsplan. Handlingsplanen vedtages efter budgetvedtagelsen, således at de projekter Byrådet har vedtaget omhandles i handlingsplanen. Det kan være nye cykelstier, trafiksikkerhedsprojekter og nye vejanlæg.

Foruden Trafikplanen findes der flere planer. Det  er blandt andet en Trafiksikkerhedsplan 2013- 2016 og Stiplan 2013- 2020.

Derudover arbejder Syddjurs kommune stategisk med mobiliteten. Dette gør kommune i tæt samarbejde med Norddjurs kommune, Midttrafik og Region Midtjylland.

For yderligere information, se projektet hjemmeside.

BilagStørrelse
PDF icon Syddjurs trafikplan.pdf1.87 MB
Opdateret: 21-09-2017 11:00

Kontakt

Feedback