Etape 1 af Nord/Sydvejen

Etape 1 er en omfartsvej udenom Nimtofte

Lokation: Nimtofte, Fra rute 16 i nord til krydset Frederikslundvej/Margrethelundvej

Beskrivelse af projektet: Etape 1 af Nord/Sydvejen
Der startes i syd med en ny vinkelret tilslutning ved krydset ved Margrethelundvej og Frederikslundvej og en udretning af en skarp kurve. Krydset ved Elholtvej og Frederikslund indrettes som forsat kryds med vinkelrettede tilslutninger og en venstresvingsbane. Ved krydsningen af Sorte Å er der etableret en faunapassage i forbindelse med vejdæmningen. Der er dobbeltrettet cykelsti med på hele strækningen.

Projektet påbegyndes: Primo 2018

Projektet forventes afsluttet: Foråret 2020

Budget for projektet: 43 mio.

Status på projektet: Grundet Covid-19 arbejdes der kun på projektet i det omfang det er muligt.

Der arbejdes, alt til trods, stadig på livet løs i Nimtofte. Der laves afsluttende arbejder som autoværn ved faunapassagen og rabatarbejder. Der er nu for alvor taget fat på det sidste stykke mod rute 16.

Frederikslundsvejs nye vejforløb og tracé er færdiganlagt og det gamle vejforløb er bortgravet. 

Der laves afsluttende arbejder på næsten hele strækningen pt. Skråninger muldbelægges og rabatter pyntes af. Overskudsjorden afrømmes og køres ned i udsætningen i det gamle vejtracé for Frederikslundvej. De sidste ben i de tre krydsombygninger begynder også så småt at få deres rigtige form. 

De sidste 3 sidevejstilslutninger er nu bundet i den nye vej. (Elholtvej Syd, Margrethelundvej og Østenfjeldvej Nord).

Primo marts er de sidste kabler omlagt på den sidste lille kilometer på stykket forbi Djurs Sommerland. Herefter kan den sidste etape i etape 1 færdiggøres.

Projektleder for Syddjurs Kommune: David Jarkilde

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Rambøll

Landinspektør: Geopartner

BilagStørrelse
nord-sydvejen i tal.docx12.96 KB
Opdateret: 02-04-2020 12:19

Kontakt