Etape 1 af Nord/Sydvejen

Etape 1 er en omfartsvej udenom Nimtofte

Lokation: Nimtofte, Fra rute 16 i nord til krydset Frederikslundvej/Margrethelundvej

Beskrivelse af projektet: Etape 1 af Nord/Sydvejen
Der startes i syd med en ny vinkelret tilslutning ved krydset ved Margrethelundvej og Frederikslundvej og en udretning af en skarp kurve. Krydset ved Elholtvej og Frederikslund indrettes som forsat kryds med vinkelrettede tilslutninger og en venstresvingsbane. Ved krydsningen af Sorte Å er der etableret en faunapassage i forbindelse med vejdæmningen. Der er dobbeltrettet cykelsti med på hele strækningen.

Projektet påbegyndes: Primo 2018

Projektet forventes afsluttet: Foråret 2020

Budget for projektet: 43 mio.

Status på projektet: Pt. er Frederikslundvej lukket for at etablere det nye vejforløb ved Margrethelund med genindbygning af vejmaterialerne fra den eksisterende vej.

Projektleder for Syddjurs Kommune: David Jarkilde

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Rambøll

Landinspektør: Geopartner

Opdateret: 25-11-2019 10:44

Kontakt