Ny cykelsti mellem Karlby og Skørring

Nu kan du snart cykle hele vejen fra Lime til Karlby.

Lokation: Mellem Karlby og Skørring

Beskrivelse af projektet: Der etableres en 2.5 meter bred asfalteret cykelsti. Mellem sti og vej etableres i det åbne land en græsrabat på ca. 3 meter. Denne cykelsti er ca. 1.6 km. lang. Med denne nye strækning bliver cykelstien bundet sammen med Marbækvej og fremmer dermed cykelkulturen i hele området. Denne nye cykelsti gør det muligt at cykle helt fra Lime til Karlby og forstærker den naturlige sammenhæng mellem Lime, Skørring og Karlby.

Projektet påbegyndes: Primo november 2019.

Profektet forventes afsluttet: Januar 2020.

Budget for projektet: 1.500.000,- kr.

Status på projektet: Ledningsarbejder pågår. Der asfalteres på det midterste stykke fra broen mod Karlby inden jul.

Pt. arbejdes der på etablering af rabatter. Derudover foregår der jordarbejder i Skørring.

Projektleder for Syddjurs Kommune: Lars Bonde

Entreprenør: Gerstrøm Entreprenør ApS

 

Opdateret: 09-01-2020 14:05

Kontakt