Ny cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse

Nyd en cykeltur i Nationalpark Mols Bjerge.

Lokation: Langs Vestre Molsvej fra Egens Havhuse til Vrinners.

Beskrivelse af projektet: I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har Syddjurs Kommune opnået tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" og anlægger her ny cykelsti. Cykelstien udgør "det røde ben" (se bilag 1) og vil med sine ca 3,5 kilometer fuldende strækningen fra Egens Havhuse til Knebel. Udover de mange gæster som benytter stierne vil denne cykelsti lukke et væsentlig hul i stinettet for eleverne til friskolen i Egens. Cykelstien vil give et flot vue startende i vandkanten og sluttende i det bakkede landbrugsareal. Nærværende cykelsti følger Vestre Molsvej og anlægges på vandsiden. Stien bliver 2,5 meter bred og vil blive opstribet som dobbeltrettet cykelsti. Aht trafiksikkerheden anlægges denne med en ca. 3 meter bred skillerabat til selve landevejen. Ved den eksisterende gravhøj har det været nødvendigt at foretage en mindre vejforlægning for at skabe det nødvendige areal i forhold den fredede gravhøj.

Projektet påbegyndes: Medio oktober 2019

Profektet forventes afsluttet: April 2020

Budget for projektet: 6.000.000,- kr. 

Status på projektet: Grundet Covid-19 arbejdes der kun på projektet i det omfang det er muligt.

I den kommende periode vil der blive lagt asfalt på den vejudvidelse af Vestre Molsvej, der er nødvendig for at få plads til den nye cykelsti. 

Arbejdet forventes at vare 2 dage og at starte torsdag den 2. april 2020. I perioden vil der blive opsat midlertidig signalregulering forbi arbejdsstedet. Dette kan medføre lidt ventetid, men perioden er lagt udenfor morgen og eftermiddagstrafikken. 
Vi beklage de gener dette måtte medføre.

Projektleder hos Syddjurs Kommune: Flemming Ballegaard

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Niras A/S

Landinspektør:  Landinspektørfirmaet Kjær ApS

 

Opdateret: 01-04-2020 09:19

Kontakt