Ny cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse

Nyd en cykeltur i Nationalpark Mols Bjerge.

Lokation: Langs Vestre Molsvej fra Egens Havhuse til Vrinners.

Beskrivelse af projektet: I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har Syddjurs Kommune opnået tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" og anlægger her ny cykelsti. Cykelstien udgør "det røde ben" (se bilag 1) og vil med sine ca 3,5 kilometer fuldende strækningen fra Egens Havhuse til Knebel. Udover de mange gæster som benytter stierne vil denne cykelsti lukke et væsentlig hul i stinettet for eleverne til friskolen i Egens. Cykelstien vil give et flot vue startende i vandkanten og sluttende i det bakkede landbrugsareal. Nærværende cykelsti følger Vestre Molsvej og anlægges på vandsiden. Stien bliver 2,5 meter bred og vil blive opstribet som dobbeltrettet cykelsti. Aht trafiksikkerheden anlægges denne med en ca. 3 meter bred skillerabat til selve landevejen. Ved den eksisterende gravhøj har det været nødvendigt at foretage en mindre vejforlægning for at skabe det nødvendige areal i forhold den fredede gravhøj.

Projektet påbegyndes: Medio oktober 2019

Profektet forventes afsluttet: April 2020

Budget for projektet: 6.000.000,- kr. 

Status på projektet: Anlægsarbejdet er opstartet umiddelbart syd for Egens Havhuse og arbejder sig mod syd. På grund af den tætte placering mod vandet er en mindre kystsikring under udførsel. Forud for anlægsarbejdets start er der pågået arealerhvervelse sideløbende med projekteringen af anlægget.

Vestre Molsvej er spærret af for gennemkørsel mellem klokken 8 og 16 på hverdage. Vi har i samarbejde med entreprenøren valgt at spærre Vestre Molsvej for gennemkørsel, da det ikke vil være forsvarligt, at tillade personbiler at køre blandt entreprenørens store maskiner. Det er dog tilladt for tunge køretøjer at passere gennem den afspærrede del, herunder også busser. Beboere og ærindekørsel til den afspærrede del af Vestre Molsvej er naturligvis også tilladt.
Vestre Molsvej er spærret hverdage mellem 8 og 16, for at give størst mulig lejlighed for at morgentrafikken kan afvikles inden vejen spærres, og det samme om eftermiddagen, hvor vejen genåbnes inden eftermiddagstrafikken for alvor bliver tæt.

Spærringen er aktuel frem til fredag til den 15. november 2019.

Derefter vil arbejdet med stien foregå i selve tracéet – altså udenfor kørebanen. Hastigheden vil blive nedsat på de steder hvor entreprenøren arbejder og entreprenøren vil benytte skiltevogn til delvis afspærring/markering af punkter, hvor der arbejdes.

Vi beklager de gener det giver for beboere og trafikanter, og vi holder løbende øje med udviklingen.

Projektleder hos Syddjurs Kommune: Flemming Ballegaard

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Niras A/S

Landinspektør:  Landinspektørfirmaet Kjær ApS

 

Opdateret: 12-11-2019 12:32

Kontakt