Budget 2020

Borgermøde
Borgermøde

Aktuelt budget: Se budget 2019 her

Tidsplan budget 2020

Ændret tidsplan: På grund af regeringsskiftet er økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der danner baggrund for kommunernes økonomi, forsinket. Det betyder, at tidsplanen for budgetprocessen er blevet revideret pr. 7. august 2019 på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde. Dette gælder også borgermødet, der nu afvikles den 1. oktober.

29. maj: Afrapportering af budgetanalyser - læs mere om budgetanalyser her

26. september: Byrådet får gennemgået budgetkataloget med direktionens oplæg til et budget i balance

27. september: Budgetkataloget offentliggøres for MED organisationen og høringsparter

1. oktober: Borgermøde om forskellige emner, herunder forslag til budget

7. oktober: Digitalt borgermøde på facebook om budget med udgangspunkt i budgetkataloget

9. oktober: Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget

30. oktober: 2. behandling af budget

Se den reviderede tidsplan i bilag nederst på siden.

Opdateret: 08-08-2019 10:32

Kontakt