Budget 2020

Borgermøde
Borgermøde

Aktuelt budget: Se budget 2019 her

Tidsplan budget 2020

29. maj: Afrapportering af budgetanalyser - læs mere om budgetanalyser her

22. august: Byrådet får gennemgået budgetkataloget med direktionens oplæg til et budget i balance

23. august: Budgetkataloget offentliggøres for MED organisationen og høringsparter

9. september: Digitalt borgermøde på facebook om budget med udgangspunkt i budgetkataloget

17. september: Borgermøde om forskellige emner, herunder forslag til budget

18. september: Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget

9. oktober: 2. behandling af budget

Se den fulde tidsplan i bilag nederst på siden.

Drejebog og tidsplan for budget 2020 godkendt

Byrådet har på deres møde den 30. januar 2019 godkendt drejebog og tidsplan for budgetprocessen.

> Se referat og video fra mødet her

Opdateret: 02-02-2019 16:00

Kontakt

Feedback