Bygningsfornyelse 2018

Ansøgning om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme i Hornslet og evt. i Ebeltoft

Udvalget for Plan, udvikling og kultur har i møde den 7. juni 2017 godkendt strategi for Bygningsfornyelse 2017.

Syddjurs Kommune har i alt 600.000 kr. som kan anvendes som tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme i Hornslet og evt. i Ebeltoft. Ejendomme i Hornslet vil blive prioriteret højest. Såfremt der ikke er ansøgere nok, kan ejendomme i Ebeltoft komme i betragtning. Ejere i Hornslet og i Ebeltoft opfordres til at søge.

Bevaringsværdige bygninger, der har en synlig beliggenhed i forhold til midtbyen, vil blive prioriteret.

Det kan gives tilskud til udvendige bygningsforbedringer, herunder istandsættelse eller udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af tagbeklædning, istandsættelse af facader mv. Der skal fremsendes et samlet tilbud eller overslag, samt en beskrivelser at de forbedringer, som der søges om tilskud til.

Der kan som udgangspunkt gives et tilskud på 33 % af de samlede udgifter inkl. moms.

Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema som findes herunder.

Retningslinier for udbetaling af tilskud samt nærmere beskrivelse af hvilke bygningsarbejder, der kan gives tilskud til, fremgår af notatet, der ligeledes kan findes nedenfor.

Fristen for fremsendelse af ansøgning er den 1. august 2017. Bygningsarbejderne skal være igangsat inden 31.12.2017.

2. ansøgningsrunde blev annonceret i de lokale ugeaviser i uge 34 og 35. Fristen for fremsendelse af ansøgninger var den 7. sept. 2017.

Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
Ansøgningsskema Bygningsforbedring 201715/06/2017
Opdateret: 19-10-2018 00:18

Kontakt

Relaterede links

Feedback