Andre muligheder for pasning

Alternativer til en fuldtidsplads i et kommunalt pasningstilbud.

Deltidsplads

Har du barsels- eller forældreorlov, kan du vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen.

Kombinations­tilbud

Kombinationstilbuddet er en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel privat pasning.

Pasning af eget barn

Her kan du se, hvilke betingelser der skal opfyldes, hvis du vil passe dit eget barn.

Privat pasning

Her kan du se en oversigt over private institutioner i Syddjurs Kommune og deres leverandørkrav.