Økonomisk friplads

Er husstandsindkomsten under en vis grænse, kan du søge om økonomisk fripladstilskud.

Regler for økonomisk friplads

Hvis husstandsindkomsten ligger indenfor en lovbestemt grænse, kan du søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller privat daginstitution. Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud til børn i eftermiddagsklub, privat børnepasning og SFO på privat- eller friskole.

Ansøg om økonomisk fripladstilskud

Modtager du økonomisk fripladstilskud skal du oplyse Borgerservice om ændringer i sammensætningen i husstanden, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Det gør du via Digital Pladsanvisning.

Børn og Læring Sekretariat

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet