FAR

Her finder du udvalgte sider og links specielt til far

FARs Legestue

Åbner første gang d. 1.marts

OBS: Fars Legestue i Syddjurs kommune har åbent to forskellige steder : I lige uger på Hornslet Bibliotek, i ulige uger på BMA, Maltfabrikken

I Fars Legestue kan du komme med dit barn og lege og være sammen med andre fædre. Tilbuddet er helt uforpligtende og åbent for alle fædre med børn i alderen 0-3 år. Du kan komme når det passer dig i åbningstiden, og sover dit barn, så kom og få en kop kaffe sammen med de andre fædre, der er plads til barnevognen.
Du vil blive mødt af en tovholder, som byder alle fædre velkommen og sørger for, at der er kaffe på kanden og legetøj til alle. Sundhedsplejen kigger forbi hver gang. Her har du mulighed for at stille sundhedsplejersken de spørgsmål, du måtte have.

Adresse:

Hornslet Bibliotek, Tingvej 35, 8543 Hornslet
Maltfabrikken, Maltvej 8, 8400 Ebeltoft

For nyheder og ændringer i åbningstiden – følg med på: www.syddjursbibliotek.dk

Barselsorlov

Læs om reglerne for barsel for forældre til børn født før den 2. august 2022 og

de nye barselsregler for forældre med børn født efter d. 2. august 2022

BARSEL

 Argumenter for, at far tager en længere barsel:

- Der er meget stor tilfredshed blandt de mænd, der har taget en længere barsel.

- Langt hovedparten af de mænd, der er utilfredse med længden på deres barsel, ville ønske den havde været længere.

- En længere barsel styrker relationen mellem far og barn.

- En stærk far-barn relation har positiv indvirkning på barnets udvikling på en lang række områder

- Kvinderne tager i dag kun ca. 75% af den samlede barsel, så for mange børn vil den øremærkede barsel betyde at de kommer senere i institution.

- For de, der er på overenskomst vil der være løn under barslen i mindst 10 uger.

 

Reglerne overordnet og den øremærkede barsel

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.

 

De 48 ugers orlov bliver delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.

 

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. Det vil også sige at selvstændige, ledige og studerende er undtaget.

De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

 

Bemærk: De 9 øremærkede uger gælder kun for lønmodtagere.

 

Sundhedsplejen

Mandag

09:00 - 10:00

Tirsdag

09:10 - 10:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 10:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet
Del siden