Overvægtsklinikken

Sundhedsplejen i Syddjurs har et tilbud til svært overvægtige børn og unge fra 3 år og indtil 18 år.

Behandling af svært overvægtige børn og unge efter Holbæk-modellen


Hvem kan deltage ?

Familier med børn/unge der:

• Er mellem 3 år og 18 år
• Har et BMI over 99% percentilen for køn og alder (spørg din læge/sundhedsplejerske)
• Er motiveret for at ændre livsstil.

Vores tilbud til familien. Vi tilbyder hjælp, støtte og vejledning til at stoppe din vægtøgning, hvilket på sigt vil gøre at
du slanker dig, mens du vokser.

Hvis du allerede er udvokset, er målet med tiden et vægttab. Resultatet er, at du:
• trives bedre socialt
• bliver gladere
• får større selvtillid

Derudover undgår du de følgesygdomme, som på sigt er forbundet med overvægt (fx sukkersyge, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol)

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet er tilrettelagt som et forløb over flere år, der begynder med en forundersøgelse på ca. 90 min. hos en sundhedsplejerske i overvægtsklinikken. Derefter følges der op hver 8. uge med en samtale/kontrol af ca. 30 min. varighed i overvægtsklinikken.

Behandlingen

På forundersøgelses– og opfølgningsmøderne vil I få rådgivning om vægtregulering herunder mad, spisemønstre, spiseforstyrrelser, motion, søvn m.m. Vi laver en individuel behandlingsplan, og I vil få hjælp og vejledning til at løse de udfordringer og problemer, I kommer til at stå overfor undervejs. Vi lægger vægt på, at behandlingen er baseret
på et samarbejde med gensidig tillid. Behandlingsplanen vil løbende blive justeret. Virker det ?

Erfaringerne fra ”Holbækmodellen” er at børn
og familier sætter stor pris på behandlingsmetoden samt at 7 ud af 10 børn taber sig.

Hvad skal I gøre ?

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på at omlægge usunde vaner. Det vigtigste er dog, at I kommer, og overholder de aftalte tider. Er I forhindret så sørg for at melde afbud i god tid, så et andet barn kan få glæde af tiden.

Kontakt:
Marianne Jakobsen
Overvægtsklinikken Syddjurs Kommune
Tlf.: 29449896
Mail: mjak@syddjurs.dk

Sundhedsplejen

Mandag

09:00 - 10:00

Tirsdag

09:10 - 10:00

Torsdag-Fredag

09:00 - 10:00

Tingvej 17 - 8543 Hornslet
Del siden