Underretning

Hvis du har viden eller mistanke om, at et barn er truet eller har svære problemer, skal du underrette os.

Underretning

Hvis du får mistanke om, at forældre eller andre opdragere udsætter deres børn for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lader sine børn leve under forhold, som bringer deres sundhed eller udvikling i fare, så har du pligt til at underrette kommunens Familierådgivning.

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, som har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Akut

Er du akut bekymret for et barns ve og vel udenfor normal åbningstid kan du kontakte Børn- og Ungevagten på telefon 21 17 29 44.

Ofte stillede spørgsmål om underretning

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft