Når du vil bygge

Her kan du læse om, hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeri.

Ændret brug af bygninger

Du skal måske søge om byggetilladelse, hvis du ændrer anvendelse af din bygning eller lokale.

Anden lovgivning og dispensationer til byggeri

Her kan du læse om hvilke lovgivninger, der har indvirkning på din byggeansøgning.

Ansøg om byggetilladelse

De fleste byggerier kræver byggetilladelse, men der er nogle undtagelser.

Antenner og master

Du skal være opmærksom på de særlige regler for antenner og master, inden du søger om tilladelse til at opsætte dem.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet fastlægger de regler og bestemmelser som en byggesag skal behandles efter.

Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Husk at færdigmelde dit byggeri, så vi kan give dig tilladelse til at tage det i brug.

Forhåndsdialog

Vi hjælper dig med at komme godt fra start, så du undgår typiske fejl, når du skal lave din byggeansøgning.

Sagsbehandling og gebyr på byggesager

Der er forskellige sagsbehandlingstider afhængig af, hvad du søger byggetilladelse til.

Skiltning

Hvis du ønsker at opsætte skilte, skal du søge om tilladelse efter byggeloven.

Skiltning - på og ved din bygning

Her på siden kan du finde informationer, om hvordan du ansøger om kommerciel såvel som skiltning i det åben land.

Solceller og solvarme

Bliv klogere på solceller og solvarme i kommunen.