Forbindelser mellem by og kyst

Hvad betyder dette sted for dig?

I videoen fortæller Martin Tranholm Frøst, som er klimakoordinator i Syddjurs Kommune, om forbindelser mellem by og kyst i Ebeltoft og fire vandudfordringer i forbindelse med kystsikringen af Ebeltoft.

Forbindelser mellem by og kyst

I dette område er der idéer om at skabe bedre sammenhæng mellem by og hav, både ved Maltfabrikken og ved Jernbanegade. Idéen er at lave nye overgange til vandet og tænke nye sammenhænge med byen i form af grønne, rekreative byrum med mulighed for ophold, der samtidig tilgodeser trafikken i Jernbanegade og på Strandvejen.

Det stigende havvand

2 meter og 9 centimeter er så meget havvandet langs Ebeltofts kyst vil stige i løbet af de næste 50-100 år ifølge Kystdirektoratet. Det er derfor nødvendigt at klimasikre og kystsikre området.

Ambitionen er at skabe en attraktiv og klimarobust kystlinje, der både beskytter mod oversvømmelser og beriger byen med et aktivt, havnært bymiljø.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft