Det aktive liv ved vandet

Hvad betyder dette sted for dig?

I videoen fortæller Leif Møller Nielsen, som er glaspuster og initiativtager bag SUP Ebeltoft, om de gamle tangdiger og områdets betydning for surfklubben.

Strandparken og den nordlige strandeng

Dette område indeholder både den nordlige strandeng på den anden side af hotel Langhoff & Juul, området foran hotellet, Strandparken, der er området foran Det gamle Posthus og ud mod havet, Det gamle Posthus og den gamle rutebilstation. Det er et stort åbent område mod vandet med rig mulighed for ophold på græsarealerne og med en offentlig sti langs kysten, som løber ud mod Nationalpark Mols Bjerge.

Området bruges af surfere og vandsportsmiljøet. Det Gamle Posthus benyttes i dag af en del foreninger, og er et midlertidigt forsøgsprojekt under projektet Ebeltoft i Udvikling. I fremtiden er det intentionen, at området skal understøtte aktiviteter på og ved vandet som et rekreativt område for hele byen. Her er adgang til vandet og flot natur, og det er ønsket at skabe mere byliv i området med plads til vandaktiviteter.

Det stigende havvand

2 meter og 9 centimeter er så meget havvandet langs Ebeltofts kyst vil stige i løbet af de næste
50-100 år ifølge Kystdirektoratet. Det er derfor nødvendigt at klimasikre og kystsikre området.

Ambitionen er at skabe en attraktiv og klimarobust kystlinje, der både beskytter mod oversvømmelser
og beriger byen med et aktivt, havnært bymiljø.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft