Kunst, kultur og fællesskab

Hvad betyder dette sted for dig?

I videoen fortæller Karin Buhl Slæggerup om, hvordan parkeringspladsen foran Fregatten Jylland og Glasmuseet kan blive et aktiv for de to institutioner og et mødested for byens borgere. 

Museumspladsen og træskibshavnen

Store dele af området her mellem kysten og Strandvejen fungerer i dag som parkeringspladser.
Parkeringspladserne er nødvendige om sommeren, men i de fleste af årets måneder er de betydeligt
mindre benyttede og flere står tomme.

Det er ønsket at skabe et mere spændende grønt urbant byrum, der kan skabe en bedre sammenhæng mellem byens to museer Glasmuseet Ebeltoft og Fregatten Jylland og et bedre samspil med omgivelserne. Området skal fortsat rumme parkeringspladser, men også gerne mulighed for at afvikle arrangementer med fokus på kunst, kultur og fællesskab.

Det stigende havvand

2 meter og 9 centimeter er så meget havvandet langs Ebeltofts kyst vil stige i løbet af de næste 50-100 år ifølge Kystdirektoratet. Det er derfor nødvendigt at klimasikre og kystsikre området.

Ambitionen er at skabe en attraktiv og klimarobust kystlinje, der både beskytter mod oversvømmelser og beriger byen med et aktivt, havnært bymiljø.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft