Byens grønne åndehul

Hvad betyder dette sted for dig?

I videoen fortæller Marinus Møhl og Noah Overgaard Sørensen, som ejer Ebeltoft Strandbar, om Halvøens betydning for dem og for byen.

Halvøen og Trafikhavnen

Dette område består af Slagterigrunden mellem Strandvejen og kyststien, Halvøen ud mod kysten og Trafikhavnen, hvor større lystbåde lægger til kaj. Inden for de næste par år er det planen, at der opføres en række nye boliger, både almene og private, på Slagterigrunden.

Halvøen ønskes bevaret som et stort rekreativt område som “byens grønne åndehul” med plads til for eksempel ophold, legeplads og vandaktiviteter. Området skal også kunne rumme enkeltstående begivenheder og tilbagevendende arrangementer med mange mennesker.

I dag huser Halvøen strandbaren Horisonten, som er et midlertidigt forsøgsprojekt igangsat i forbindelse med projektet Ebeltoft i Udvikling.

Det stigende havvand

2 meter og 9 centimeter er så meget havvandet langs Ebeltofts kyst vil stige i løbet af de næste 50-100 år ifølge Kystdirektoratet. Det er derfor nødvendigt at klimasikre og kystsikre området.

Ambitionen er at skabe en attraktiv og klimarobust kystlinje, der både beskytter mod oversvømmelser og beriger byen med et aktivt, havnært bymiljø.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft