Det maritime havnemiljø

Hvad betyder dette sted for dig?

I videoen fortæller historiker Jakob Vedsted om fiskerihavnens historie og Ebeltoft som havneby.

Fiskerihavnen og havnebyen

Området rummer både fiskerihavn med små fiskerbåde, fiskerskure, det maritime forsamlingshus med flere maritime foreninger, og den grund, hvor STARK tidligere lå.

Fiskerihavnen er et helt unikt og charmerede miljø, der med sin rå og rustikke fremtoning tiltrækker gæster
såvel som byens borgere. Området indeholder en del butikker der, især om sommeren, giver mange besøgende. Desuden er området hjemsted for flere foreninger og lokale fiskere, der har sin daglige gang på
havene.

Havnegården, som den tidligere STARK-bygning kaldes i dag, er en del af et midlertidigt forsøgsprojekt under projektet Ebeltoft i Udvikling. Havnegården rummer flere kreative aktører bland andet Ebeltoft Kunsthal.

Det stigende havvand

2 meter og 9 centimeter er så meget havvandet langs Ebeltofts kyst vil stige i løbet af de næste 50-100 år ifølge Kystdirektoratet. Det er derfor nødvendigt at klimasikre og kystsikre området.

Ambitionen er at skabe en attraktiv og klimarobust kystlinje, der både beskytter mod oversvømmelser og beriger byen med et aktivt, havnært bymiljø.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft