Sprog og sprogvurdering

Børns sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet og har både betydning for barnets trivsel, læring og udvikling samt skolegang og uddannelsesmuligheder.

En tidlig målrettet indsats i dagtilbud og i hjemmet, hvor barnets sproglige kompetencer styrkes, har stor betydning for barnets sprogtilegnelse, læsetilegnelse og generelle læring i skolen.

Arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud tager afsæt i den pædagogiske læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til, at børns sproglige udvikling tænkes ind i den pædagogiske praksis gennem hele dagens aktiviteter og gøremål, og at læringsmiljøet understøtter børnenes sproglige samspil med det pædagogiske personale og de andre børn.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft